Oranje

vrijmarkt Gendt

 

 

 

Oranje Stichting zoekt medewerkers

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers (sters) , medewerkers om ons te ondersteunen en/ of zo mogelijk te vervangen.

Gezien de gevorderde leeftijd van sommige huidige leden, zoeken wij jongeren, die ( op termijn) onze taken willen overnemen. Ook een eigen invulling van Koningsdag is mogelijk.

Zowel bij de kinderactivitieten als het bestuur zijn er vacatures.

 

wil je meer weten????

ton.balduk@gmail.com

Oranjestichting Gendt

KONINGSDAG  2017

Na een moeilijke periode is het de Oranjestichting Gendt toch weer gelukt om een programma te presenteren voor de viering van Koningsdag en de Herdenking op 4 mei. Dankzij de bereidwilligheid van enkele nieuwe leden zijn we er weer in geslaagd om enkele vacante plaatsen in te vullen. Nadat Willy Derksen het secretariaat al op zich had genomen trad Eric Blankert toe om de financiën te gaan beheren en de boeken over te nemen van Joop Kusse, die hier 28 jaar!  verantwoordelijk voor is geweest. Joop blijft wel beschikbaar voor andere taken binnen de stichting. Helaas is er nog niemand bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen, maar we blijven zoeken naar een opvolger. Een steeds groter geworden probleem waren de kinderactiviteiten. Na het vertrek van Hanny Kusse en Toon Vermeulen hebben zich gelukkig enkele dames aangemeld om dit op te gaan lossen. Met heel veel enthousiasme zijn Astrid van Loy – Joosten, Darja Bosman en Babs Wannet gestart met een geheel nieuwe opzet en andere ideeën. Wij wensen hen heel veel succes en voldoening! Elk jaar proberen wij weer een programma samen te stellen wat voor ieder wat wils biedt.  Met het beschikbare budget trachten we ons programma te consolideren en een aantal activiteiten of optredens te kunnen presenteren. Als vanouds geven de muzikanten van St. Caecilia en St. Sebastianus hun gewaardeerde medewerking. Altijd weer een lust voor oog en oor!  Ook de jeugdkorpsen van beide verenigingen willen wij graag onder uw aandacht brengen op deze dag. Dank zij de Lingetrappers zal op woensdagavond (Koningsavond) wederom het Wieleromnium van Gendt  worden verreden. Een mooie strijd tussen de regionale teams. Wanneer de weergoden ons gunstig gezind zijn, zal dat zeker ten goede komen aan de altijd aanwezige feestelijke en gezellige sfeer, waardoor het weer genieten is voor jong en oud. Op donderdag 4 mei hopen we dat iedereen de herdenking zal bijwonen uit dankbaarheid en respect voor alle militairen en burgers die voor onze hedendaagse vrijheid het leven lieten. Tot slot willen wij alle sponsoren, diverse instanties, verenigingen en in het bijzonder de vrijwilligers danken voor hun steun en inzet waardoor dit programma weer mogelijk is gemaakt. Namens Oranje Stichting Gendt wens ik u allen een zonnige , maar bovenal feestelijke Koningsdag toe!
Ton Balduk, voorzitter
 

oranjestichting gendt zeer actief ..

Copyright © 2015. All Rights Reserved.