ons PRIVACY beleid

Disclaimer
Oranje Stichting Gendt besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling, onderhoud en informatie op deze website.
Oranje Stichting Gendt streeft er naar de informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden en correct weer te geven.
De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. 
Oranje Stichting Gendt garandeert niet de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid of geldigheid van deze informatie voor welk gebruik dan ook.  Alle informatie is onder voorbehoud van fouten.

Ondanks de grote zorg die wij hieraan besteden kunnen er misverstanden bij de gebruiker ontstaan. Oranje Stichting Gendt accepteert geen enkele aansprakelijkheid en/of kan aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Iedere vorm van transactie die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.
Oranje Stichting Gendt is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. de gebruiker of derden mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en aanverwante informatiediensten, en dit zelfs indien Oranje Stichting Gendt gewaarschuwd werd voor zulke schade.
​Aan de op deze website geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker/bezoeker geen rechten worden ontleend.

© "ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN " ©

 


Er valt altijd weer veel te zien, te horen en te genieten in Gendt.