Tuin van de Vrijheid

Zaterdag 4 mei     tuin van de vrijheid

De kracht van het protect De Tuin van de Vrijheid is op de eerste plaats de betrokkenheid van kinderen bij de eigen geschiedenis; historie die gekoppeld wordt aan een kunstzinnige verwerking.

In het voorjaar van 2007 is door de vijf Bemmelse basisscholen, in navolging van vele andere initiatieven in Nederland, een oorlogsmonument geadopteerd. Doel van deze adoptie is de kinderen uit groep 7 en 8 te betrekken bij de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en bij de traditie van herdenken in de gemeenschap.

Er is aandacht voor het verhaal achter het geadopteerde monument, het thema 'vrijheid' wordt behandeld. Bovendien werken voor dit project bijvoorbeeld tussen schoolkinderen en hun ouders, leerkrachten, de gemeente, het Oranje Comité, de historische kring, de veiling, winkeliers, het Nationaal Commite 4-5 mei. senioren,

Voor dit praiact worden (lokale) geschiedenislessen vöor de bovenbouw in basisscholen gemaakt voor een creatieve verwerking. Dit is bij de Start van het project in een nieuwe dorpskern gedurende twee jaar in handen van Marian van Steen {Bureau Buitenkans) en Myrna Risker (kunstenares}, Zij ontwerpen. samen met de kinderen. mozaïeken, die Plaats krijgen in de dorpskern.

Fen tuin. omdat bloemen een symbool zijn van vrolijkheid en vrijheid. Een tuin, omdat deze om onderhoud en zorg vraagt, zoals ook vrijheid anderhouden rnoet worden. Een tuin, omdat onze omgeving zich kenmerkt door vele tuinderijen.

 

Zaterdag 4 mei

 

Dodenherdenking

 

Tuin van de Vrijheid

 

Zondag 5 mei

Bevrijdingsdag

(geen algemene feestdag_


Er valt altijd weer veel te zien, te horen en te genieten in Gendt.